TONI MORENO – SECUENCIAS

ARTIST: Toni Moreno
RADIOSHOW: Secuencias
TECHNOLOGY: Pioneer DJM 900 Nexus 2 Mixer
PLACE: Ibiza Global Studios, Ibiza
DATE: 08/09/2017